Filmer kopplat till böckerna


Här är en kort film där jag berättar varför jag har skrivit den fristående uppföljaren "Motivera ännu mera - men hur gör jag som medarbetare och kollega?"

Här kommer vi att publicera korta filmer där vi samtalar om olika delar i det motiverande samtalet kopplat till chef och ledare i deras vardag.  Vår första film handlar om förhållningssättet i motiverande samtal.


Vår andra film handlar om det som chefer många gånger kallar"svåra samtal". Vi resonerar utifrån ämnet baserat på förhållningssättet i MI. 


I den tredje filmen får du tips på hur du kan inleda ett motiverande samtal med hjälp av verktygen meny-agenda.

Hantera motstånd i medarbetarsamtal med hjälp av samtalsmetoden MI. Här ger vi tre tips på hur du kan hantera motstånd.