FÖRHÅLLNINGSSÄTTET I MI

Förhållningssättet innehåller fyra olika beteenden som präglar samtalsledarens sätt att möta medarbetare. De utgör en helhet, samtidigt som de förstärker varandra. De fyra beteenden som ingår i förhållningssättet är: samarbete, acceptans, välvilja och framkallande. 

Förhållningssättet i MI
Förhållningssättet i MI