Författare

Liria Ortiz

Liria Ortiz är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare, utbildningskonsult, föreläsare och författare, hon utbildar och handleder i MI och är medlem av nätverket MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). 

Liria  vann Stora Psykologipriset 2017, som delas ut av Sveriges Psykologiförbund. Hon är certifierad CRAFT-terapeut, CRAFT står för Community Reinforcement Approach and Family Training. Liria är verksam inom sitt utbildningsföretag och har även uppdrag att utveckla kurser och skriva handböcker inom MI anpassade till olika yrkesgrupper i olika delar av Sverige.

Liria är ofta anlitad som föreläsare på kurser och konferenser med inriktning mot motivation, motstånd och förändring och kognitiv beteendeterapi med inriktning på Acceptance and Commitment Therapy - ACT. Hon är också med i flera expertpaneler, bland annat för Insidan i Dagens Nyheter och på Psykologförbundets nätplats Psykologiguiden.

LinkedIn      Facebook       Instagram           liria.ortiz@gmail.com 


Carolina Granström

Carolina Granström är ek.mag. i företagsekonomi och arbetar som HR Partner med fokus på ledarskap, medarbetarskap och verksamhetsutveckling. Carolina är senior HR-konsult hos Wise Consulting AB och har en lång erfarenhet från flera olika branscher i den privata sektorn; Volvo Lastvagnar, SmithKline Beecham och Fortum och har dessutom jobbat flera år i den offentliga sektorn i Haninge och Sigtuna Kommun. Våren 2016 deltog Carolina i en utbildning i motiverande samtal där Liria Ortiz var utbildare. De började diskutera hur MI skulle kunna beskrivas för chefer och ledare och de började skriva på den här boken. Förhållningssättet i MI tilltalar henne väldigt mycket då hon ser en styrka i att fokusera på det som är friskt och starkt i individer, grupper och organisationer.

I boken synliggör Carolina chefers och ledares vardagliga utmaningar och ge praktiska exempel utifrån ett MI-perspektiv.


LinkedIn      Facebook      Instagram  carolina.granstrom@gmail.com