VAS-SKALOR

Ett verktyg i motiverande samtal är sk VAS-skalor (visuella analoga skalor). De kan vara ett sätt att få en bild av hur stor medarbetarens motivation är. Följande skalfrågor kan vara användbara att fråga efter: 


Hur viktigt är det för dig, som du själv ser på saken, att (...) på en skala 0-10 där 0 står för Inte alls viktigt och 10 står för Mycket viktigt?

0   ---------------------------------------------------------------  10

Du svarade X på frågan hur viktigt det här är för dig. Vad är det som gör att du inte säger en lägre siffra?

Vad skulle behöva hända för att du skulle välja en högre siffra?


Om du bestämmer dig, hur stor tilltro har du till att kunna (...)? Vilken siffra väljer du på en skala, där 0 står för Inte alls säker och 10 står för Mycket säker?

0 --------------------------------------------------------------- 10 

Du svarade X på frågan hur stor tilltro du har till att kunna..... Vad är det som gör att du inte säger en lägre siffra?

Vad skulle behöva hända för att du skulle välja en högre siffra?

Hur beredd känner du dig nu att (...)? Var placerar du dig på skalan, 0 står för Inte alls beredd och 10 står för Mycket beredd?

0 --------------------------------------------------------------- 10

Du svarade X på frågan hur beredd du känner dig att ..... Vad är det som gör att du inte säger en lägre siffra?

Vad skulle behöva hända för att du skulle välja en högre siffra?

Hur stor tilltro har du till din egna förmåga att göra denna förändring?

0 --------------------------------------------------------------- 10

Du svarade X på frågan hur stor tilltro du har till din egna förmåga att göra denna förändring. Vad är det som gör att du inte säger en lägre siffra?

Vad skulle behöva hända för att du skulle välja en högre siffra?