SBI-FEEDBACK

En enkel och lätt metod att använda sig av när du vill ge feedback är SBI-modellen:

  • Situation

  • Beteende (Behaviour)

  • Inverkan (Impact)

Situation:
Börja med att beskriva för personen vilken situation du vill ge återkoppling på. Se till att ni båda vet vilket tillfälle du tänker på.

Beteende:
Berätta därefter vad det var personen gjorde och på vilket sätt.

Inverkan:
Förklara till sist vilken inverkan det hade på dig, vad du uppfattade hände i rummet eller vad du såg hos andra och vad det kan innebära för verksamheten om det beteendet fortsätter.