SAMTALETS 4 PROCESSER

Ett MI-samtal är uppdelat i fyra olika processer i vilka olika färdigheter och verktyg passar in.

Processerna är:

1. Engagera

2. Fokusera

3. Framkalla

4. Planera och följa upp