KOMMUNIKATIONS-FÄRDIGHETER

Motiverande samtal mellan en chef och en medarbetare består dels av förhållningssättet, dels av olika grundläggande kommunikationsfärdigheter och verktyg. Här är en bild över kommunikationsfärdigheterna: