JAG-BUDSKAP

När du ska ge återkoppling till en person är det viktigt att vara specifik och beskriva beteenden som du observerar. För att vara trovärdig i din återkoppling kan Jag-budskap vara en bra metod. Här följer några punkter för att hjälpa dig att vara tydlig när du använder dig av Jag-budskap i din återkoppling: 

Beteende - uttryck först det du iakttar, sådant som väcker känslor i dig, utan att blanda samman iakttagelsen med känslor, värderingar, tolkningar.

När jag (ser, hör): _________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Känsla - Uttryck sedan vilka verkliga känslor denna iakttagelse ger upphov till hos dig, utan att analysera, skuldbelägga eller kritisera.

... känner jag mig:

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Behov - Förklara därefter varför du känner som du gör, dvs vilka behov, värderingar samt tolkningar av situationen som får dig att känna som du gör inför en viss iakttagelse, utan att döma, kritisera eller skuldbelägga.

... för att jag behöver:

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Önskan - Uttryck slutligen så tydligt, precist och konkret du kan vad du önskar ska hända i situationen, d.v.s. vem du vill ska göra vad och när.

... och jag skulle vilja att:

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________