HANDLINGSPLAN

När ni i samtalet har lyckats få igång förändringsprat blir det viktigt att dokumentera det i en handlingsplan. De kan se ut på många sätt men främst gäller att dokumentera följande områden:

  • Vad ska göras? (uppgift)
  • Varför ska det göras? (syfte)
  • Vem ska göra det? (person)
  • När ska det göras? (tid)
  • Vilka resurser ska användas? (resurser)
  • Hur ska detta följas upp? (resultat)
  • När ska detta följas upp? (tid)
  • Hur ska det firas när förändringen är uppnådd? (resultat)