DARN & CATs

För att förbereda förändringsprat kan du komma ihåg de olika delarna i samtalsförloppet utifrån akronymerna DARN och CATs. 

DARN består av de två första processtegen; engagera och fokusera.

CATs går in i de sista två stegen; framkalla och planera och följa upp.

Förändringsprocess
Förändringsprocess