AMBIVALENSUTFORSKNING

Att ha ambivalenta, osäkra känslor och tankar är normalt när man överväger en förändring, men så länge ambivalensen finns är det svårt att förändra sig. Att utforska ambivalensen är ett verktyg i det motiverande samtalet där medarbetaren får möjlighet att utforska och komma förbi ambivalensen. 

Verktyget beskrivs enkelt i följande bild. För utförligare förklaring hänvisar vi till exemplen i vår bok.


Ambivalensutforskning
Ambivalensutforskning