Motivera mera - men hur gör jag som chef och ledare?  

vänder sig till chefer och ledare som ibland finner sig i situationer där en medarbetare inte presterar som förväntat, behöver ändra sitt förhållningssätt eller sin livsstil.

Genom att använda sig av samtalsmetoden MI (motiverande samtal) får du ett komplement för att i samtal motivera innan, under och efter en förändringsprocess. Förändringarna, eller förbättringar kan både röra sig om individuella förändringar eller förändringar som är kopplade till grupp eller organisationen i stort.

I boken får du ta del av olika pedagogiska modeller kopplat till konkreta exempel på hur ett samtal med en medarbetare kan förstås och tillämpas. Boken är skriven för att ge ett praktiskt stöd med många inspirerande exempel för chefer och ledare i deras vardag.

Motivera ännu mera - men hur gör jag som medarbetare och kollega? 

är en praktisk bok med handfasta tips och verktyg för att lära känna dig själv och kanske även förstå och förhålla dig till andra. Boken riktar sig till dig som medarbetare och kollega så att ni kan skapa tillitsfulla samtal för en bra arbetsmiljö.  

Boken innehåller bla avsnitt som; Förhållningssätt till sig själv och andra, Självinsikt, Medarbetarskap, Självledarskap, Ledarskap & Vi-ägarskap samt övningar för olika typer av samtal.

Välj att läsa boken för dig själv eller tillsammans i din grupp.